Αστική Διάσχιση, ορίζoντας το κενό ως κοινό.
ΜΟΝΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΝΤΕ ΚΑΣΤΛ ΑΡΤΕΜΙΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2014
Περίληψη