Επέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού Κλήμα στην Μήλο.
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2013
Περίληψη