Εγκαταστάσεις μεταπτυχιακού τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών σε παλαιό συγκρότημα συνεργείων και αποθηκών μεταξύ των οδών Χαϊδέ, Αλαμάνας, Σέκερη στα παλαιά Βόλου.
ΛΕΚΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ


Επιβλέποντες:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος
Φιλιππιτζής Δημήτρης2013
Περίληψη