Ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του στρατιωτικού αεροδρομίου Μάλεμε στο Νομό Χανίων.
ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Φιλιππιτζής Δημήτρης2013
Περίληψη