Σταθμός ψυχικής διάδρασης στην πόλη του Βόλου.
ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΣΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2013
Περίληψη