Έξοδος 18. Διαμένοντας στην Αττική οδό.
ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΛΑΦΙΝΑ
ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2013
Περίληψη