Πάρκο στη σκιά του Αρωνα: Διαμορφώσεις τοπίου έξω από τη Λευκωσία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2006
Περίληψη