Εξουσία, Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα. Ο κινηματογράφος ως μέσο διάδοσης ιδεών και ελέγχου της κοινωνίας
ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2014
Περίληψη