Αναγνώσεις χωροθετημένων καταστάσεων. Από την αφετηρία στον τερματικό σταθμό.
ΠΡΕΔΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΛΩΝΑΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2014
Περίληψη