Διαμονές στην Ι. Μ. Καλαμίου Ναυπλίας. Καταγραφές, Μαρτυρίες, σημειώσεις και αποτυπώσεις της μοναστηριακής διαβίωσης και της φιλοξενίας.
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2014
Περίληψη