Σχεδιάζοντας με "ΑΝΑΜΟΝΕΣ" την αρχιτεκτονική της ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ.
ΤΣΑΡΑΜΙΑΔΗ ΠΑΥΛΙΝΑ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2014
Περίληψη