Προσθήκη στο παραλιακό μέτωπο του Βόλου
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Επιβλέπων:
Κολώνας ΒασίληςΠερίληψη